แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - Money Exchange - 両替商 - Bureau de Change - Geldwechsler - 货币兑换 - 머니 체인저
ไทย   English

ทางร้านสากลการค้า ยินดีให้บริการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยการเสนอราคาเป็นเวลาปัจจุบันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นวินาที (Real time rate) ตารางอัตราแลกเปลี่ยนข้างล่างนี้เป็นช่วงอัตราแลกเปลี่ยนในระยะเวลาหนึ่งๆของวัน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา และขอทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนเป็นเวลาปัจจุบัน (Real time rate) ได้ ณ เคาน์เตอร์บริการหน้าร้าน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศ สามารถสั่งจองซื้อได้ ดังนี้

  1. มาซื้อได้โดยตรงที่เคาน์เตอร์หน้าร้าน จะมีพนักงานคอยบริการท่านอยู่
  2. สั่งจองซื้อได้ทางโทรศัพท์ 053-818-118 โดยจองก่อนล่วงหน้า ท่านแจ้งสกุลเงินและจำนวนที่ต้องการ แล้วทางร้านจะติดต่อกลับ เพื่อให้ลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อ จำนวนและราคา
  3. สั่งจองซื้อได้ทาง Online Booking โดยท่านสามารถ click คำว่า Booking ในท้ายบรรทัดของแต่ละสกุลเงิน และกรอกแบบฟอร์มสกุลเงินที่ต้องการ
หรือท่านสามารถ กรอกแบบฟอร์มได้โดยตรงที่
www.sakolexchange.com/th/curbooking-form.php

เมี่อลูกค้ายืนยันการจองซื้อเรียบร้อยแล้ว

  1. ให้มารับเงินที่จองไว้ได้ทันทีหน้าเคาน์เตอร์บริการ หรืออย่างช้าภายใน 3 ชั่วโมง
  2. หากไม่สามารถมารับได้ตามที่กำหนด ให้ลูกค้าทำการโอนเงินเข้าบัญชีร้านสากลการค้า ผ่าน 5 ธนาคารหลัก แฟกซ์ใบโอนเงินธนาคารและโทรศัพท์แจ้งให้ทางร้านทราบ ลูกค้าสามารถมารับเงินที่จองไว้ได้ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 18.00 น ของวันถัดไป พร้อมนำใบโอนเงินธนาคารมาแสดงด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน Denom ราคาซื้อ ราคาขาย สั่งจอง
USD
United States
100 Real Time Rate Real Time Rate
50  
5 - 20  
1-2  
EUR
European Union
100 - 500 Real Time Rate Real Time Rate
50  
5 - 20  
GBP
United Kingdom
50 Real Time Rate Real Time Rate
5 - 20      
CHF
Switzerland
100 - 1000 Real Time Rate Real Time Rate
10 - 50      
AUD
Australia
5 - 100 Real Time Rate Real Time Rate
       
JPY
Japan
10000 Real Time Rate Real Time Rate
1000      
MYR
Malaysia
50 - 100 Real Time Rate Real Time Rate
1 - 10  
SGD
Singapore
1000 Real Time Rate Real Time Rate
5 - 100      
HKD
Hong Kong
- Real Time Rate Real Time Rate
       
CAD
Canada
- Real Time Rate Real Time Rate
       
DKK
Denmark
- Real Time Rate Real Time Rate
       
NOK
Norway
- Real Time Rate Real Time Rate
       
SEK
Sweden
- Real Time Rate Real Time Rate
       
TWD
Taiwan
500-1000 Real Time Rate Real Time Rate
100  
KRW
Korea
5000-10000 Real Time Rate Real Time Rate
1000  
CNY
China
50-100 Real Time Rate Real Time Rate
5-20   
PHP
Philippines
- Real Time Rate Real Time Rate
       
NZD
New Zealand
- Real Time Rate Real Time Rate
     
ZAR
South Africa
- Real Time Rate Real Time Rate
       
INR
India
500-1,000 Real Time Rate Real Time Rate
100   
SAR
Saudi Arabia
- Real Time Rate Real Time Rate
       
AED
United Arab Emirate
- Real Time Rate Real Time Rate
       
Russian
Russian
- Real Time Rate Real Time Rate
       
SCOT
Scotland
- Real Time Rate Real Time Rate
       
QAR
Qatar
- Real Time Rate Real Time Rate
       
OMR
Oman
- Real Time Rate Real Time Rate
       
BHD
Bahrain
- Real Time Rate Real Time Rate
       
KWD
Kuwait
- Real Time Rate Real Time Rate
       
MOP
Macao
- Real Time Rate Real Time Rate
       
VND
Vietnam
- Real Time Rate Real Time Rate
       
IDR
Indonesia
- Real Time Rate Real Time Rate
       
3
หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า